WEB DESIGN COMPANY

hamburger

Thiết kế Trang Thông tin Điện tử Thành Phố

Cập nhật 10/07/2018,     Lượt xem: 4057

Thiết kế web tổng công ty: www.hppc.gov.vn 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố (HPPC) được thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Hải Phòng.

Là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, HPPC giúp UBND thành phố giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, tài chính đối với những dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và nằm ngoài các khu công nghiệp.

Ban Giám đốc của HPPC gồm Giám đốc và 05 Phó Giám đốc, trong đó 04 Phó Giám đốc đồng thời là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để trực tiếp quyết định, giải quyết những chức năng, nhiệm vụ của Sở tại HPPC

Tham Quan Website

Tư vấn thiết kế website

Chào bạn! Bạn đang phân vân, bạn cần sự tư vẫn nhiệt tình, bạn chưa có hoặc đang có website nhưng web của bạn đang chưa thực sự hiệu quả. Hãy gửi ngay yêu cầu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng bạn đi tìm lời giải cho rất nhiều vấn đề của bạn và mở rộng thêm kinh nghiệm của chúng tôi. "Đừng để lãng phí chi phí của bạn chỉ vì ham rẻ hoặc thiếu hiểu biết về lĩnh vực này".

Vinaweb chuyên giải đáp các vấn đề thiết kế web và các dịch vụ quảng cáo facebook, google adwords, hosting, mail server,...

0986.945.699